Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Szpital Projekty Unijne SOR
 
Aktualności
[2021-02-26]
Bezpieczniej z aplikacją STOP COVID
[2021-02-21]
Informacja dla Pacjentów - terminy zabiegów
[2021-01-22]
W Szpitalu w Gorlicach rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 tel. 18 35 53 260
Newsletter
Jeśli chcesz być na bieżąco informowany:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.Księga Gości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgłoszenia zgodnie z RODO przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. H. KLIMONTOWICZA W GORLICAH, jako administratora danych.


captcha image

 
SOR
A A A

Dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego i,. H. Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych"

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn. Rozbudowa i przebudowa wraz z doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach z zastosowaniem energooszczędnych rozwiązań technologicznych działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Inwestycja polega m.in. na:

- przebudowie istniejącego Oddziału Ratunkowego w dostosowaniu do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
z dnia 12 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.178). Roboty polegają na zmianach układu ścianek działowych oraz modernizacji, remoncie i przebudowie instalacji wewnętrznych –
z zastosowaniem współczesnych, energooszczędnych technologii w zakresie oświetlenia
i wentylacji. Nie ulega zmianie dotychczasowy sposób użytkowania obiektu.

- dobudowie łącznika pomiędzy ogólnodostępną strefą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a ciągiem komunikacji ogólnej Segmentu B szpitala, co uczyni SOR oddziałem nieprzechodnim, wpływając tym samym zasadniczo na warunki higieniczno-sanitarne Oddziału

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wsparcie funkcjonującego już w ramach Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. realizacja tego celu pozwoli na poprawę jakości
i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu.

Celem pośrednim projektu jest zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego.

 

Całkowita wartość (koszt realizacji) projektu wynosi: 4.131.967,11 zł, w tym dofinansowanie
w wysokości 3.394.345,45 zł (85%) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Realizacja projektu wpłynie na zwiększenie długości życia w zdrowiu jako czynnika wpływającego na jakość życia i wzrost gospodarczy w Polsce oraz wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie ich jakości i bezpieczeństwa co przełoży się na efektywność systemu opieki zdrowotnej zgodnie z wyzwaniami epidemiologicznymi (związanymi głównie z wysoką śmiertelnością na choroby układu krążenia) zidentyfikowanymi głównie w obszarze oddziaływania projektu, stanowiące jednocześnie jedną z głównych przyczyn interwencji gorlickiego SOR-u. Realizacja projektu przyczyni się również poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz ich jakości i bezpieczeństwa a także zmniejszenie różnic społecznych oraz terytorialnych w stanie zdrowia mieszkańców powiatu gorlickiego na tle Polski. Mając na uwadze powyższe, realizacja projektu stanowi wyraz troski o dostosowania Szpitala do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych.

 

Beneficjent zobowiązuje sie udostępnić mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

W/w mechanizm  opracowany i udostępniony przez IZ tj. narzędzia informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpieniu nieprawidłowości lub nadużycia finansowego dotyczącego w/w projektu można zgłosić - TUTAJ

 

 
   
 
 
 
     

 

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl