Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Oddział Dzienny Psychiatrii
 
Oddziały szpitalne
 
Oddział Dzienny Psychiatrii
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem – lek. Anna Marchut – specjalista psychiatra
Pielęgniarka Koordynująca – mgr Wioletta Kosińska – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Lekarz – lek. Patrycja Orchel – specjalista psychiatra
Psycholodzy:
mgr Sylwia Salitra
mgr Monika Lech-Wójtowicz
Terapeuta zajęciowy:
mgr Edyta Kamińska
W lipcu 2017r. rozpoczął swoją działalność Oddział Dzienny Psychiatryczny przy Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach.
Oddział mieści się w budynku Starego Szpitala na II piętrze (mansarda) i oferuje 15 miejsc. Do dyspozycji pacjentów są: sala terapii zajęciowej, sala terapii grupowej oraz przestronna kuchnia z jadalnią. Dodatkowo oddział posiada dwa gabinety psychologiczne, gabinet lekarski oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
Świadczenia dzienne psychiatryczne w tutejszym Oddziale obejmują diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18. roku życia. Przy przyjęciu wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub innego lekarza.
Zapewniamy codzienną opiekę lekarza psychiatry, pielęgniarki psychiatrycznej, dwóch psychologów i terapeuty zajęciowego.

Dla kogo?
Oddział Dzienny Psychiatryczny to forma leczenia dla pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego, osób po pobycie w szpitalu, jako kontynuacja leczenia oraz dla pacjentów, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne.

Przyjmujemy osoby dorosłe:

 • doświadczające w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) spowodowanych problemami natury psychicznej (np. po przeżyciu ciężkiego stresu, stany lękowo-depresyjne i inne),
 • doświadczające zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń pod postacią somatyczną oraz psychoz i zaburzeń osobowości, niewymagające całodobowej hospitalizacji,
 • po leczeniu szpitalnym potrzebujące pomocy w powrocie do środowiska i pełnieniu ról rodzinnych, społecznych i zawodowych,
 • u których nasilenie przeżywanych trudności życiowych lub objawów choroby powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Oddział został utworzony z myślą o pacjentach z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami pod postacią somatyczną, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami z kręgu schizofrenii, lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i zaburzeniami funkcji poznawczych o lekkim i umiarkowanym nasileniu.

Dodatkowe informacje

 • Oddział jest koedukacyjny.
 • Pacjent przebywający w oddziale może otrzymać zaświadczenie o pobycie i zwolnienie lekarskie na życzenie.
 • Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9:00 i trwają do godz. 14:00, jednak zapraszamy już od godziny 8:00. Po zajęciach pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.
 • W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa śniadaniowa.
 • W Oddziale panuje miła, sprzyjająca zdrowieniu atmosfera.Głównym zadaniem oddziału jest osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia, redukcja objawów i zachowań objawowych, zapobieganie nawrotom choroby, poprawa funkcjonowania społecznego, podnoszenie samodzielności i zaradności życiowej, poprawa samooceny, zapewnienie wsparcia, aktywizacja i pomoc w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.
Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i możliwości zespołu terapeutycznego i odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej w małej grupie pacjentów.
Długość leczenia w Oddziale jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, stanu psychicznego chorego, jak również tempa realizacji celów terapii.
Bezpieczeństwo pacjentów oraz zachowanie tajemnicy wszystkich informacji na temat innych uczestników powziętych podczas terapii, są podstawowymi założeniami w funkcjonowaniu naszego Oddziału.

W ramach warsztatów organizujemy terapię zajęciową oraz zajęcia prowadzone przez psychologów.

Terapia zajęciowa w naszym Oddziale obejmuje warsztaty plastyczno-manualne, podczas których zajmujemy się malarstwem akrylowym, rzeźbieniem w drewnie, bibułkarstwem, dekupażem oraz wieloma innymi technikami związanymi z arteterapią. Proponujemy również hortiterapię.

Ważnym punktem w ciągu dnia jest zebranie społeczności, w którym biorą udział pacjenci oraz personel. Omawiamy na nim sprawy związane z pobytem w Oddziale dotyczące zarówno kwestii organizacyjnych, jak i osobistych spraw wnoszonych przez pacjentów oraz ich funkcjonowania na zajęciach.
Oferujemy treningi:

 • umiejętności interpersonalnych (m.in. komunikacji, asertywności),
 • funkcji poznawczych,
 • relaksacji,
 • umiejętności zarządzania czasem,

a także warsztaty psychorysunku, psychoedukację oraz zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia.
Dodatkowo każdy pacjent w ramach pobytu w Oddziale ma zagwarantowaną cotygodniową sesję terapii indywidualnej. Pracujemy w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym.

Zachęcamy do skorzystania z oferty


Telefon kontaktowy (18) 3553 524
 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl