Home Contact SiteMap Administracja
 
           
  Jesteś tutaj: Strona główna Oddziały szpitalne Szpitalny Oddział Ratunkowy
 
Oddziały szpitalne
 
Szpitalny Oddział Ratunkowy
A A A
 • Pracownicy
 • Regulamin
 • Informacje dla pacjentów
 • Zakres działania
 • Kontakt
 • Galeria

Kierujący Oddziałem :
lek.med. Jerzy falisz specjalista ortopedii i traumatologii

Pielęgniarka Oddziałowa :
Lic.piel. Maria Boruch - Łoś - Specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Personel lekarski:

lek. Andrzej Włodyka - specjalista medycyny ratunkowej
lek. Małgorzata Makosik – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Maciej Jaros – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Marcin Steliga – w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Jerzy Gronkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Beata Bartoszewska - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Jerzy Ślosarczyk - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Tomasz Majcher - w trakcie specjalizacji
lek. Arkadiusz Kozieł - w trakcie specjalizacji
lek. Justyna Góra-Mirecka - w trakcie specjalizacji
lek. Tomasz Tybor - w trakcie specjalizacji
lek. Mateusz Moździerz - w trakcie specjalizacji

lek. Jerzy Falisz – chirurg, specjalista ortopeda- traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej
lek. Marcin Marszałek – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Kazimiera Dynda- Leśniak – specjalista chirurgii dziecięcej
lek. Jacek Przewor – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurg ogólny
lek. Jolanta Galas-Bösch – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Adrian Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Dariusz Pietrachowicz – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Wiesław Orlecki – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Maciej Okoniewski – w trakcie specjalizacji
lek. Szymon Igras – w trakcie specjalizacji
lek. Albert Pajor – w trakcie specjalizacji
lek. Bartosz Chlebanowski – w trakcie specjalizacji


lek. Wojciech Oberc – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Danuta Biernacka - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
lek. Wacław Dzieżyc - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej,
lek. Larysa Prylepska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Justyna Gruca-Jerzak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Barbara Harmata - anestezjolog
lek. Bogusława Gogola - anestezjolog
lek. Elżbieta Deć - anestezjolog
lek. Katarzyna Polińska-Szewczyk - w trakcie specjalizacji

Personel pielęgniarski :

piel. Lidia Szuta – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Lorens – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Maria Maniak – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Marzena Stawiarz - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Bogumiła Haluch - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Renata Baran -  piel.Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Jan Smołkowicz -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Krystyna Fugiel -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel. Halina Firek  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Małgorzata Szemela – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
lic.piel.Marta Kulka  - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Halina Hływa – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Dorota Kamińska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Maria Tokarz – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic.piel.Tomasz Prajsnar – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa  anestezjologii i intensywnej terapii
piel. Teresa Rogulska – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Danuta Zamorska -  piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Sylwia Augustyn – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic. piel. Helena Mruk - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Teresa Święs – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Sekuła – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
piel. Grzegorz Jędrzejowski- piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
mgr piel. Kamil Pecyna – piel. Systemu Ratownictwa Medycznego, Specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
piel. Barbara Wiatr - piel. Systemu Ratownictwa Medycznego
lic. piel. Anna Jurusik – Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego
lic. piel. Joanna Korzec-Ligęza
lic. piel. Anna Burkot
lic. piel. Katarzyna Obrzut
lic. piel. Monika Włodarz
lic. piel. Daria Bernasiewicz

Ratownicy Medyczni:
Marek Eustachiewicz - w trakcie licencjatu z pielęgniarstwa
lic. rat. Joanna Korzec- Ligęza
lic. rat. Jakub Glista
lic. rat. Kamil Lewiński
mgr  lic. rat. Tomasz Szurek
lic. rat. Fabian Karp
lic. rat. Maksymilian Pikusa
mgr lic. rat. Patryk Janek
lic. rat. Krzysztof Kalisz
lic. rat. Michał Świgut
lic. rat. Łukasz Górski
lic. rat. Ewelina Pawłowska
lic. rat. Magdalena Przybycień
lic. rat. Ireneusz Wojtas -stażysta
lic. rat. Anna Nowodworska

Statystyk Medyczny:
Marta Stańczewska-Gubała

I. Charakterystyka oddziału.

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza.

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy podzielony jest na obszary:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 2. obszar resuscytacyjno- zabiegowy,
 3. obszar wstępnej intensywnej terapii,
 4. obszar terapii natychmiastowej,
 5. obszar diagnostyczno – konsultacyjny,
 6. punkt przyjęć planowych.

3. Do podstawowych zadań oddziału należy:

 1. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,
 2. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo- mózgowej,
 3. wykonywanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów,
 4. prowadzenie resuscytacji płynowej,
 5. leczenie bólu,
 6. wstępne leczenie zatruć,
 7. opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów,
 8. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 9. w przypadku konieczności diagnostyki lub leczenia specjalistycznego poza Szpitalem - uzgodnienie miejsca i czasu przekazania pacjenta do właściwej placówki,
 10. konsultacja i współpraca z pozostałymi komórkami Szpitala,
 11. przeprowadzenie badań lekarskich (konsultacji) zgłaszającym się chorym i kwalifikowanie ich do leczenia szpitalnego,
 12. przyjmowanie do Szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
 13. zabezpieczanie odzieży osobistej przyjmowanych pacjentów i przekazanie ich do magazynu rzeczy chorych,
 14. zabezpieczanie przedmiotów wartościowych i pieniędzy pacjentów poprzez przekazanie ich do depozytu,
 15. w przypadku śmierci chorego sporządzenie w obecności dwóch świadków protokólarnego spisu pieniędzy i przedmiotów pozostałych po zmarłym oraz przekazanie ich rodzinie/osobie upoważnionej za pokwitowanie lub do depozytu,
 16. w przypadkach nie zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, przez lekarza dyżurującego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym/konsultującego w punkcie przyjęć planowych udziela się pacjentowi specjalistycznej porady ambulatoryjnej i określa dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze, dokonując potwierdzenia tego faktu w stosownej dokumentacji.

4. Pracą całego zespołu zatrudnionego w oddziale kieruje lekarz kierujący oddziałem, będący bezpośrednim przełożonym personelu lekarskiego i sekretarki medycznej.

5. Pracę personelu pielęgniarskiego i niższego organizuje i nadzoruje pielęgniarka oddziałowa, podlegająca pielęgniarce naczelnej i lekarzowi kierującemu oddziałem.

6. Ważne telefony w oddziale:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505;
 2. obszar zabiegowy (018) 3553-519; 
 3. obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;
 4. telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;
 5. sekretariat (018) 3553-503;
 6. gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;
 7. gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;

II. Przyjęcie chorego do oddziału.

1. Planowane przyjęcia do Szpitala odbywają się w punkcie przyjęć planowych w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1335 w święta i dni wolne od pracy oraz w innych godzinach, pacjenci przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć).

2. Pacjenci przyjmowani są niezwłocznie, według kolejności zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach o kolejności przyjęcia może decydować personel oddziału.

3. Chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością.

4. Pacjent w trakcie przyjęcia w Izbie Przyjęć zostaje:

 1. poinformowany o możliwości oddania do depozytu rzeczy wartościowych, za zaginione rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie Szpital nie bierze odpowiedzialności,
 2. poinformowany o konieczności oddania rzeczy osobistych (ubrań) osobie towarzyszącej lub do magazynu rzeczy chorych - po spisaniu kwitu depozytowego, na podstawie którego może odebrać rzeczy przy wypisie ze Szpitala,
 3. poinformowany o konieczności podania numeru telefonu kontaktowego z rodziną (opiekunem),
 4. zapoznany z najważniejszymi punktami Regulaminu Oddziału oraz Prawami i Obowiązkami pacjenta, a także poinformowany o możliwości zapoznania się z całością tych dokumentów indywidualnie,
 5. poinformowany o możliwości wyrażenia swojej opinii w Księdze Uwag i Wniosków,
 6. poinformowany o możliwości zapoznania się z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala.

5. Jeśli stan zdrowia pacjenta w trakcie pobytu w oddziale, zmieni się w sposób uniemożliwiający mu zadbanie o własne rzeczy wartościowe, (np. telefon komórkowy, portfel, dokumenty, itp.) to odpowiedzialną za zabezpieczenie ich jest pielęgniarka dyżurna, która przekazuje je do depozytu szpitalnego lub upoważnionej przez pacjenta osobie.

6. Do szpitala pacjent powinien zabrać ze sobą: przybory toaletowe, piżamę, pantofle oraz dokument stwierdzający tożsamość z numerem PESEL i dokument potwierdzający ważne ubezpieczenie zdrowotne.

7. Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione zarówno przez pacjentów jak i odwiedzających na salach i korytarzach oddziału.

III. Pobyt w oddziale.

1. Informacji o stanie zdrowia pacjentowi lub osobie upoważnionej przez pacjenta udziela, lekarz dyżurny. Nie udziela się informacji przez telefon.

2. Nie zaleca się odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale przez dzieci poniżej 12 roku życia.

3. Pacjenci unieruchomieni w łóżku mają możliwość odbierania rozmów telefonicznych w salach chorych.

4. Pacjent, pracownicy Szpitala z problemami natury etycznej mogą zwrócić się o pomoc w ich rozwiązaniu do funkcjonującego w Szpitalu Zespołu ds. etyki. Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Dyrektora w kopertach zaadresowanych do Zespołu ds. Etyki.

IV. Obowiązki pacjenta i odwiedzających.

1. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowanych lekach, stosowanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody lekarza.

2. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.

3. Pacjent ma obowiązek każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału. Pacjent nie może wychodzić poza teren Szpitala za wyjątkiem wyjazdu na badania, konsultacje w asyście personelu Szpitala.

4. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w Szpitalu.

5. Pacjent oraz osoby go odwiedzające nie mogą manipulować przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.

6. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i pielęgniarek dotyczących procesu diagnostyczno – terapeutycznego, w tym do przestrzegania zaleconej diety.

7. Pacjent ma obowiązek utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu oraz przestrzegać zasad higieny osobistej.

8. Pacjent oraz odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala.

9. Pacjent oraz odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania na terenie Szpitala, zakazu palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków, środków odurzających pod rygorem sankcji przewidzianych przepisami prawa.

10. Korzystanie przez pacjentów /osoby odwiedzające/ z telefonów komórkowych nie powinno stwarzać uciążliwości dla innych pacjentów. W sali intensywnej terapii obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

11. Zabrania się odwiedzającym siadania na łóżku chorego lub wolnych miejscach przygotowanych na przyjęcie nowego pacjenta.

12. W przypadku pacjentów wymagających wzmożonego reżimu sanitarnego przed wejściem na sale odwiedzający muszą założyć fartuch i bury ochronne oraz umyć i zdezynfekować ręce. Przed opuszczeniem sali odzież ochronną należy wyrzucić do kosza z czerwonym workiem oraz ponownie umyć i zdezynfekować ręce.

V. Wypis z oddziału.

1. W razie podjęcia decyzji o wypisaniu chorego, lekarz prowadzący kończy historię choroby.

2. Karty informacyjne lub inne dokumenty związane z pobytem chorego w oddziale wydawane są bezzwłocznie po wypisie pacjenta z oddziału.

3. Do wypisania zwolnienia lekarskiego niezbędny jest: PESEL pacjenta, numer dowodu osobistego lub NIP pacjenta oraz NIP zakładu pracy.

4. Za ksero dokumentacji pobierana jest opłata. Wysokość opłaty ustalana jest co roku przez Dyrektora Szpitala w oparciu o obowiązujące przepisy.

VI. Uwagi ogólne.

1. W Szpitalu dla ciągłej poprawy jakości usług medycznych przeprowadzane jest raz w roku, badanie poziomu satysfakcji pacjentów, przy pomocy anonimowej ankiety.

2. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za budowanie pozytywnego wizerunku oddziału wśród pacjentów i ich rodzin zgodnie z Misją Szpitala.

3. Personel oddziału jest zobowiązany do przestrzegania reżimu sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu procedurami, standardami i instrukcjami.

4. Za wykonanie czynności wynikających ze stosunku pracy i przewidzianych regulaminowo obowiązków odpowiada osobiście każdy pracownik zatrudniony w oddziale.


Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
(§ 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego).

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

 •   ciężkim urazem powodujący ciężkie, rozległe, mnogie obrażenia ciała doznanym w wypadku
     komunikacyjnym,  wypadku w szkole, podczas uprawiania sportu, w domu, upadku z wysokości itp;
 •    nagłym szkodliwym wpływem środowiska takim jak niska/wysoka temperatura, ogień/pożar,
     wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/
     użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 •    ostrym zatruciem - najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
 •     nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych objawiającym się:
 1.     nagłym bólem w klatce piersiowej,
 2.     nagłym zaburzeniem rytmu serca,
 3.     nagłą dusznością,
 4.     nagłym, silnym bólem głowy,
 5.     nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,
 6.     napadem drgawek,
 7.     nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,
 8.     nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,
 9.     masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 10.     nagłą wysoka gorączka - powyżej 39° C.

 Nie należy zgłaszać się do SOR w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,
 • uzyskania pomocy socjalnej,
 • wypisania recepty,
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,
 • zmiany opatrunków,
 • wykonania iniekcji,
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wymiany cewników, itp;
 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

a)   Po przybyciu do SOR należy przygotować dokument tożsamości, który ułatwi i usprawni proces rejestracji oraz przyjęcia.

b) Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR następuje wstępna ocena przedlekarska tzw.  segregacja medyczna , która kończy się przyznaniem kodu/koloru informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na poradę lekarską.

c)      Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza. O tym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

d)  Osoby przetransportowane lub zgłaszające się samodzielnie do SOR zostają objęte jednolitym systemem segregacji - triażu tj. ustalenia stopnia pilności oczekiwania na badanie lekarskie z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR.

e)   Segregację medyczną przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia i zakwalifikowaniu do jednej z kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności” gdzie:

:

Kod/ kolor

Opis

Czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem

1- czerwony  ■■■■■■■■■■

bezpośrednie zagrożenie życia

natychmiast

2 - pomarańczowy  ■■■■■■

wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólem

do 10 minut

3 - żółty  ■■■■■■■■■■■■■    

pacjent wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego, stabilny hemodynamicznie

do 60 minut

4 -  zielony   ■■■■■■■■■■■        

pacjent wymagający podstawowej diagnostyki i stosowania monoterapii, stabilny hemodynamicznie

do 120 minut

5 -  niebieski  ■■■■■■■■■■

pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

do 240 minut

 W ramach segregacji wykonywany jest pomiar temperatury ciała, tętna oraz wysycenia krwi tlenem (pulsoksymetrii), a w razie potrzeby w ramach segregacji medycznej dodatkowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej oraz badanie EKG.

Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

a)   Osoby oczekujące w SOR pozostają pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego.

b)    Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili  rejestracji pacjenta, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.

c)  Osoby oczekujące w SOR, które po przeprowadzonej segregacji medycznej zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, są informowane o możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (zwanej dalej POZ/NiŚOZ). W przypadku, gdy pacjent podejmuje decyzje o zgłoszeniu się do POZ/NiŚOZ, fakt opuszczenia SOR odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

d)      Lekarz dyżurny SOR:

 • udziela świadczeń zdrowotnych w SOR,
 •  
 •   kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala
 •   odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 •   wystawia skierowanie z SOR na leczenie w innym szpitalu,
 •   wystawia zlecenie na transport sanitarny.

e)      Decyzję, o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala Lekarz dyżurny SOR podejmuje po wykonaniu niezbędnej diagnostyki i konsultacji z lekarzem oddziału Szpitala Specjalistycznego, do którego zamierza skierować pacjenta.

f)        Lekarz oddziału docelowego ma obowiązek niezwłocznie dokonać tej konsultacji.

g)       W przypadku braku możliwości dokonania konsultacji taką decyzje podejmuje samodzielnie Lekarz dyżurny SOR. Decyzje o skierowaniu pacjenta do leczenia w oddziale podejmuje się najpóźniej w czasie 60 minut od wykonania diagnostyki i konsultacji lekarskiej, chyba że stan zdrowia pacjenta wymaga wcześniejszego podjęcia decyzji.

h)      Lekarz oddziału docelowego Szpitala Specjalistycznego, do którego skierowano pacjenta podejmuje decyzje o przyjęciu do oddziału najpóźniej w czasie 60 minut od skierowania pacjenta.

i)  Na czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza wpływa wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów niezbędnych do wypisania pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej czy też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk obserwacyjnych. Ponadto lekarzowi potrzebny jest czas na podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania.

j)    Po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia w SOR wyniki wykonanych analiz oraz badań obrazowych są umieszczane w karcie informacyjnej.

k)  Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w Szpitalu Specjalistycznym, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
(§ 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego).

Do SOR powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym, które może być spowodowane:

 •   ciężkim urazem powodujący ciężkie, rozległe, mnogie obrażenia ciała doznanym w wypadku
     komunikacyjnym,  wypadku w szkole, podczas uprawiania sportu, w domu, upadku z wysokości itp;
 •    nagłym szkodliwym wpływem środowiska takim jak niska/wysoka temperatura, ogień/pożar,
     wyładowanie atmosferyczne, porażenie prądem elektrycznym, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/
     użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 •    ostrym zatruciem - najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, jedzeniem, itp.
 •     nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych objawiającym się:
 1.     nagłym bólem w klatce piersiowej,
 2.     nagłym zaburzeniem rytmu serca,
 3.     nagłą dusznością,
 4.     nagłym, silnym bólem głowy,
 5.     nagłą utratą przytomności/zaburzeniem świadomości,
 6.     napadem drgawek,
 7.     nagłym zaburzeniem widzenia, słuchu, czucia lub mowy,
 8.     nagłym, uporczywym bólem brzucha, wymiotami,
 9.     masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 10.     nagłą wysoka gorączka - powyżej 39° C.

 Nie należy zgłaszać się do SOR w celu uzyskania:

 • porady ogólnolekarskiej lub specjalistycznej,
 • uzyskania pomocy socjalnej,
 • wypisania recepty,
 • uzyskanie zwolnienia lekarskiego,
 • zmiany opatrunków,
 • wykonania iniekcji,
 • zdjęcia szwów z rany;
 • zdjęcia opatrunków gipsowych,
 • wymiany cewników, itp;
 • badań za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

a)   Po przybyciu do SOR należy przygotować dokument tożsamości, który ułatwi i usprawni proces rejestracji oraz przyjęcia.

b) Niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR następuje wstępna ocena przedlekarska tzw.  segregacja medyczna , która kończy się przyznaniem kodu/koloru informującego o przewidywanym czasie oczekiwania na poradę lekarską.

c)      Należy pamiętać, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością przyjęcia przez lekarza. O tym decyduje ocena stanu zdrowia i przyznana kategoria pilności.

d)  Osoby przetransportowane lub zgłaszające się samodzielnie do SOR zostają objęte jednolitym systemem segregacji - triażu tj. ustalenia stopnia pilności oczekiwania na badanie lekarskie z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR.

e)   Segregację medyczną przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia i zakwalifikowaniu do jednej z kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności” gdzie:

:

Kod/ kolor

Opis

Czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem

1- czerwony  ■■■■■■■■■■

bezpośrednie zagrożenie życia

natychmiast

2 - pomarańczowy  ■■■■■■

wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólem

do 10 minut

3 - żółty  ■■■■■■■■■■■■■    

pacjent wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego, stabilny hemodynamicznie

do 60 minut

4 -  zielony   ■■■■■■■■■■■        

pacjent wymagający podstawowej diagnostyki i stosowania monoterapii, stabilny hemodynamicznie

do 120 minut

5 -  niebieski  ■■■■■■■■■■

pacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

do 240 minut

 W ramach segregacji wykonywany jest pomiar temperatury ciała, tętna oraz wysycenia krwi tlenem (pulsoksymetrii), a w razie potrzeby w ramach segregacji medycznej dodatkowo jest dokonywany pomiar poziomu glukozy we krwi włośniczkowej oraz badanie EKG.

Każdy przypisany kolor determinuje również maksymalny czas przyjęcia pacjenta.

a)   Osoby oczekujące w SOR pozostają pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego.

b)    Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili  rejestracji pacjenta, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.

c)  Osoby oczekujące w SOR, które po przeprowadzonej segregacji medycznej zostaną oznaczone kolorami: niebieskim i zielonym, są informowane o możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej/Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (zwanej dalej POZ/NiŚOZ). W przypadku, gdy pacjent podejmuje decyzje o zgłoszeniu się do POZ/NiŚOZ, fakt opuszczenia SOR odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

d)      Lekarz dyżurny SOR:

 • udziela świadczeń zdrowotnych w SOR,
 •  
 •   kieruje pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala
 •   odmawia przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 •   wystawia skierowanie z SOR na leczenie w innym szpitalu,
 •   wystawia zlecenie na transport sanitarny.

e)      Decyzję, o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów Szpitala Lekarz dyżurny SOR podejmuje po wykonaniu niezbędnej diagnostyki i konsultacji z lekarzem oddziału Szpitala Specjalistycznego, do którego zamierza skierować pacjenta.

f)        Lekarz oddziału docelowego ma obowiązek niezwłocznie dokonać tej konsultacji.

g)       W przypadku braku możliwości dokonania konsultacji taką decyzje podejmuje samodzielnie Lekarz dyżurny SOR. Decyzje o skierowaniu pacjenta do leczenia w oddziale podejmuje się najpóźniej w czasie 60 minut od wykonania diagnostyki i konsultacji lekarskiej, chyba że stan zdrowia pacjenta wymaga wcześniejszego podjęcia decyzji.

h)      Lekarz oddziału docelowego Szpitala Specjalistycznego, do którego skierowano pacjenta podejmuje decyzje o przyjęciu do oddziału najpóźniej w czasie 60 minut od skierowania pacjenta.

i)  Na czas oczekiwania na przyjęcie przez lekarza wpływa wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów niezbędnych do wypisania pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej czy też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk obserwacyjnych. Ponadto lekarzowi potrzebny jest czas na podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania.

j)    Po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia w SOR wyniki wykonanych analiz oraz badań obrazowych są umieszczane w karcie informacyjnej.

k)  Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych, wykluczeniu zagrożenia zdrowotnego  i zabezpieczeniu funkcji życiowych pacjent SOR, zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i oceny stanu aktualnego, może zostać przeniesiony do innego oddziału w Szpitalu Specjalistycznym, do innego szpitala, skierowany do poradni specjalistycznej, POZ lub odesłany do domu z odpowiednimi zaleceniami.

obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć (018) 3553-505,501;

obszar zabiegowy (018) 3553-519;

obszar intensywnej terapii (018) 3553-507;

telefon na numer którego mogą dzwonić bliscy hospitalizowanych pacjentów (018) 3553-505;

sekretariat, gabinet lekarza chirurga (018) 3553-503;

gabinet lekarza anestezjologa (18) 3553-508;

gabinet lekarza internisty (18) 3553-513;

gabinet lekarza kierującego oddziałem (018) 3553-514;

gabinet pielęgniarki oddziałowej (018) 3553-512;
 
 
   
 
 
 
     

 

Szpital Specjalistyczny
im. H. Klimontowicza w Gorlicach
ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
tel. (18) 35-53-200
email: szpital@szpital.gorlice.pl

© 2012 www.szpital.gorlice.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projektowanie stron www - iPolska.com.pl